BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS »

Saturday, November 7, 2009

AKTIVITI 2 : TUGASAN 2

Journal 1
Tajuk: The impact of Learning Style on Interactivity in Asynchoronous e-Learning
by Katica Roy

Permasalahan kajian
Melihat keberkesanan cara pembelajaran interaksi yang berkesan terhadap pelajar dan keperluan pembelajaran secara e-learning secara interaktif. Pengkaji menumpukan kepada penyampaian maklumat dan bertanya kepada pelajar apa yang boleh dilakukan dengan maklumat yang diberikan secara intraktif untuk melihat kemampuan pelajar.Mencabar pelajar dengan memberikan mereka kajian kes dan 3 soalan kajian kes.

Journal 2
Tajuk : Participatory Action Research: Creating an effective prevention curriculum for adoloscentsin the Southwestern US by M.N. Gosin, P.A. Dustman, A.E. Drapeau & M.L. Harthun.

Permasalahan kajian
Kajian ini tentang bagaimana komponen kaedah PAR digunakan untuk mereka satu kurikulum Drug Resistance Strategies (DRS) untuk pelbagai populasi remaja di US.

Journal 3
Tajuk : Using Action Research to develop Preservice Teachers Confidence,knowledge and beliefs about technology by Mary Lundeberg.

Permasalahan kajian
Kajian dilakukan bagi melihat kesan penggunaan teknologi kepada guru baru bagi meningkatkan keyakinan,pengetahuan dan kepercayaan.

Journal 4
Tajuk : Action Research in Language Teacher Education by Christine Thorne & Wang Qiang

Permasalahan kajian
Kajian ini tentang penerapan dan pembangunan projek asas kajian tindakan untuk program Sino-British MA dalam program Inggeris di Universiti Normal Beijing.

Journal 5
Tajuk: Who is Conducting Teacher Research? byDebbie L.Hahs-Vaughn, (Uni. Of Central Florida)

Permasalah kajian
Pengkaji dalam jurnal ini mebuat kajian tindakan untuk mengkaji faktor yang mendorong guru terlibat dalam penyelidikan/kajian tindakan.
Terdapat 3 model yang ditunjukan dalam kajian tersebit, iaitu:· Model 1 - Melihat hubungan antara perwatakan guru dan penyelidikan kolaborasi· Model 2 - Kesan pesekitaran sekolah terhadap perwatakan guru untuk model 1 Model 3 - Melihat penyertaan dari golongan jabatan professional dan bagaimana faktor ini memberi kesan yang besar terhadap penyertaan guru dalam membuat penyelidikan.
Hasil daripada kajian tindakan yang dibuat, pengkaji mendapati guru hari ini perlu lebih dari sekadar pemberi maklumat untuk keberkesanan dalam mengawal pelajar. Guru perlu memastikan apa yang diajar membawa kesan positif terhadap pelajar.Kelebihan mengajar di sekolah persendirian , mengajar di kawasan Bandar, dan mendapat sokongan dari pihak sekolah meningkatkan penglibatan guru dalam bidang penyelidikan.

Journal 6
Tajuk : Teacher research: Challenging Our Assumptions. by Lori I. Robins, Gisela Villagomez, Derek Dockter, Elizabeth Christopher,Christine Ortiz, Cynthia Passmore, and Martin H. Smith

Permasalah kajian
Menguji pemahaman pelajar kelas kimia di sekolah tinggi tentang hukum gas. (mereka gagal menguasai pengajaran tersebut/terhad).
Kajian ini telah dijalankan di Sekolah Tinggi, California
Data yang diperolehi dan dikumpulkan melalui pertanyaan berhubung dengan pemahaman mereka tentang hukum-hukum gas, tinjiauan ketika pelajar menjalankan eksperimen dan ketika ujian berlangsung. Hasil-hasil daripada eksperimen dikumpulkan di akhir kajian.Data dianalisis secara kuantitatif.
Hasil daripada kajian tersebut, pengkaji mendapati faktor utama pelajar-pelajar kurang memahami hukum gas dalam pengajaran adalah disebabkan oleh mereka lemah dalam penguasaan algebra yang memperlihatkan pemahaman hukum gas.

0 comments: