BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS »

Friday, November 6, 2009

TUGASAN 3 : ULASAN KOLOKIUM

PEMBENTANGAN KOLOKIUM 1

Tajuk Kajian : Meningkatkan Minat Dan Kefahaman Pelajar Dalam Subjek Pendidikan Islam Terutamanya Bahagian Ibadah Menggunakan Kaedah Simulasi
Oleh: Aisyatulasyiqah Mohamad

Pernyataan Masalah : Adakah penggunaan kaedah simulasi dapat meningkatkan minat dan kefahaman pelajar dalam subjek Pendidikan Islam?

Metodologi : Pengkaji menggunakan carta Kemmis & McTaggart. Kajian dijalankan ke atas 29 orang pelajar Tingkatan 1 Marikh yang majoritinya memperoleh markah tinggi dalam subjek Pendidikan Islam. Kajian dilakukan selama 2 minggu. Guru menggunakan kaedah simulasi ketika mengajar topik cara menyucikan najis. Guru menunjukkan cara menyucikan najis dihadapan kelas dan melibatkan pelajar dalam aktiviti yang dilakukan. Setelah aktiviti yang dilakukan pelajar, guru memberikan kuiz secara lisan.

Pengumpulan Data : Pengumpulan data ialah secara pemerhatian, temubual tidak berstruktur(kualitatif) , soal jawab dan kuiz.

Penganalisisan Data : Data dianalisis daripada hasil pemerhatian dan temubual.

Implikasi Kajian : Kaedah ini menarik minat pelajar dan membaiki isi pengajaran.

Hasil Kajian : Kajian ini menunjukkan bahawa pelajar suka dan lebih berminat apabila guru menunjukkan cara atau praktikal di hadapan mereka berbanding penerangan sahaja.

0 comments: