BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS »

Friday, December 4, 2009

AKTIVITI 12

Pernyataan masalah:
Melalui pemerhatian dan kajian lepas didapati pemahaman dan pengetahuan dikalangan pelajar berkeperluan khas mengenai topik-topik tertentu kurang memuaskan. Disebabkan itu, kami menggunakan kaedah pembelajaran kontekstual dengan bantuan gambar bagi meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka serta menguji kesesuaian kaedah yang digunakan dalam proses P&P.

Tujuan kajian ini adalah untuk melihat penambahbaikan yang dapat dilakukan melalui kaedah pembelajaran kontekstual menggunakan gambar dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Objektif :
1. Meningkatkan pengetahuan pelajar dalam topik-topik yang sukar difahami.
2. Membantu pelajar memahami isi pengajaran melalui kaedah pembelajaran kontekstual dengan bantuan gambar.

0 comments: