BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS »

Friday, December 4, 2009

TUGASAN 2 : ULASAN JURNAL

JURNAL 1

Tajuk: Participatory Action Research: Creating an effective prevention curriculum for adoloscents in the Southwestern US by M.N. Gosin, P.A. Dustman, A.E. Drapeau & M.L. Harthun.

Permasalahan kajian
Kajian ini tentang bagaimana komponen kaedah PAR digunakan untuk mereka satu kurikulum Drug Resistance Strategies (DRS) untuk pelbagai populasi remaja di US

Sampel Kajian
Pelajar dari Gred 7 dan 8. Hampir 5000 pelajar yang terdiri dari pelbagai populasi di US.

Metodologi Kajian
Guru mengajar kurikulum yang telah disepadukan dengan DRS.
Tiga ujian dilakukan mengikut budaya remaja di US.
Guru dan pelajar diminta membuat penilaian.
Mencipta siri Booster seperti membuat aktiviti sosial, mencipta logo dan mereka laman web untuk program DRS.

Penganalisisan Data
Data dianalisis dari penilaian guru dan pelajar menggunakan borang kaji selidik.

Hasil Kajian
Pelajar yang mendapat pencegahan menunjukkan penurunan penggunaan dadah dan alkohol berbanding pelajar yang tidak mendapat pencegahan.

Implikasi Kajian
Kajian menunjukkan operasi PAR yang melibatkan pengkaji dan komuniti berjaya dalam mengurangkan masalah dadah ini.


JURNAL 2

Tajuk : Action Research in Language Teacher Education by Christine Thorne & Wang Qiang

Permasalahan Kajian
Kajian ini tentang penerapan dan pembangunan projek asas kajian tindakan untuk program Sino-British MA dalam program Inggeris di Universiti Normal Beijing.

Sampel Kajian
Guru pelatih di Universiti Normal Beijing.

Metodologi Kajian
Kajian dilakukan selama dua sem.
Sem 1 terbahagi kepada 4 langkah iaitu sesi pengenalan masalah, penyiasatan awal, cadangan penyelesaian masalah dan pengumpulan data.
Sem 2 diisi dengan melakukan pengukuhan program secara sepenuhnya.

Penganalisisan Data
Rakaman video dan perbincangan
Soalan kaji selidik
Diari guru pelatih

Hasil Kajian
Meningkatkan kepekaan dalam proses pengajaran dan pembelajaran
Peningkatan dalam kemahiran membuat penyelidikan di kelas.
Meningkatkan kepekaan dan sensitiviti terhadap situasi dalam kelas.
Aktiviti kelas yang lebih bervariasi.

Implikasi Kajian
Kebanyakan guru pelatih yang terlibat berminat untuk meneruskan kajian tindakan dan diberi penilaian tinggi oleh pelajar mereka.

0 comments: